Aktiviteter som ägt rum


Här finns en preliminär plan för de aktiviteter som anordnas inom ramen för biverksamheten. Med hänsyn till att datum kan ändras med kort varsel ber vi dig löpande kolla på denna sida för eventuella förändringar.

Nedan följer några beslutade aktiviteter:

Möten/Aktiviteter Plats
Planeringsmöte Distans
Bi och växtlighet Distans
Preliminärt: Besök på en bigård Distans
Bi och samhället Distans
Ett historiskt perspektiv på biodlingen Distans
Summering av verksamhetsåret samt framtida planering Distans
Göteborgs Bioodlare

Bin är viktiga för både klimatet samt allt levande som finns på vår planet.

Goteborgsiodlare.se

Vi har lång erfarenhet inom detta ämne som rör biodlingar i sin helhet

Hör gärna av er

Kontakta oss ifall du har frågor eller vill uppmärksamma oss om något