Aktiviteter som ägt rum


Preliminär plan för möten och aktiviteter. Aktiviteterna anslås även i Bitidningen men pga två månaders pressläggningsstopp där kan denna sida innehålla mer aktuella uppdateringar.


Av tradition förrättas medlemsmöten på månadens tredje torsdag varför följande datum beslutats:

Möten/Aktiviteter Plats
VSH Bin. Gunnilse gamla skola
Biväxter. Gunnilse gamla skola
Preliminärt: Bigårdsbesök, dock ej klart var. Hjorthagsgatan 8
Invintring och varroabehandling. Gunnilse gamla skola
Berätta om "Biodlingens betydelse för samhället i ett historiskt perspektiv". Gunnilse gamla skola
Summering av biåret samt ev. filmen ”Inte bara honung”. Gunnilse gamla skola
Årsmöte samt inlämning av honung för bedömning. Gunnilse gamla skola
Göteborgs Bioodlare

Bin är viktiga för både klimatet samt allt levande som finns på vår planet.

Goteborgsiodlare.se

Vi har lång erfarenhet inom detta ämne som rör biodlingar i sin helhet

Hör gärna av er

Kontakta oss ifall du har frågor eller vill uppmärksamma oss om något